ABC Klienta

ABC Klienta akumulatory Szczecin

Na tej podstronie prezentujemy państwu ABC eksploatacji dla klienta w dziedzinie – akumulatory.

A) ABC MONTAŻU AKUMULATORA

Wymiany akumulatora dokonujemy przy niepracującym silniku zgodnie z poniższymi punktami:

 1. Odłączyć stary akumulator, jako pierwszy biegun ujemny, a następnie dodatni. Później sprawdzić, czy zaciski biegunowe ( tzw. klemy ) są czyste.
 2. Odkręcić uchwyt i wyjąć akumulator.
 3. Nowy akumulator należy umieścić w samochodzie w sposób określony przez producenta.
 4. Następnie podłączyć końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z zaciskiem dodatnim instalacji elektrycznej pojazdu, a końcówkę biegunową ujemną z zaciskiem ujemnym instalacji w sposób gwarantujący ich metaliczny styk na całej powierzchni.
 5. Utworzone połączenie należy zakonserwować, smarując je wazeliną techniczną.

W przypadku trudności z uruchomieniem silnika – lekko podładować zgodnie z procedurą ładowania akumulatora.

B) ABC ZASAD EKSPLOATACJI AKUMULATORÓW

Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu ( nie rzadziej niż co 12 tygodni ).

 1. W razie potrzeby dolać wody destylowanej lub demineralizowanej. Nigdy nie dolewać kwasu.
 2. Po uzupełnieniu elektrolitu należy odpowiednie ogniwo szczelnie zatkać korkiem
 3. Sprawdzić napięcie ładowania akumulatora w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych Akumulatora) tak, aby spełniało warunki:
 • dla instalacji 12V: 14V – 14,4V
 • dla instalacji 6V:    7V – 7,2V
 1. Nie należy dopuszczać do zwarć zewnętrznych akumulatora.
 2. Należy kontrolować prawidłowość zamocowania akumulatora w pojeździe.
 3. W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania świateł zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrolować stan naładowania i w miarę potrzeby doładować akumulator z zewnętrznego źródła prądu.
 4. W przypadku dłuższego okresu nie używania pojazdu odłączyć akumulator.
 5. Akumulator wymaga doładowania, jeśli napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12,5 V (gęstość elektrolitu 1,24 kg/l).
 6. Akumulator wyładowany należy natychmiast naładować, by nie dopuścić do jego zasiarczanienia lub zamarznięcia elektrolitu przy eksploatacji w okresie zimowym.
 7. Nie wolno stosować żadnych dodatków do elektrolitu.
 8. Należy sprawdzać drożność otworów wentylacyjnych.
 9. Akumulator należy utrzymywać w czystości.
 10. Zwrócić się do sprzedawcy o poradę w przypadku wątpliwości dotyczących eksploatacji akumulatora.

Do samochodów marki Ford konieczne jest stosowanie akumulatora z fabrycznie przygotowanymi końcówkami.

C) JAK ŁADOWAĆ POPRAWNIE AKUMULATORY

 1. Wymontowanie akumulatora z pojazdu:
 2. Podczas wymontowania należy zachować ostrożność, aby metalowym narzędziem nie spowodować zwarcia.
 3. Zawsze jako pierwszy należy odłączyć przewód łączący akumulator z „masą” (w większości pojazdów jest to przewód od końcówki ujemnej akumulatora).
 4. Wykręcić korki z akumulatora lub wyjąć nakładkę z korkami.
 5. Sprawdzić poziom elektrolitu, w razie potrzeby uzupełnić.
 6. Podłączyć akumulator do prądu stałego łącząc końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z dodatnim zaciskiem źródła prądu i analogicznie końcówkę ujemną z ujemnym zaciskiem źródła prądu.
 7. Ładować prądem równym 10% wartości pojemności znamionowej( np.55Ah:10=5,5 – 5,5A prąd ładowania)
 8. Akumulator należy ładować do momentu, aż napięcie na końcówkach biegunowych akumulatora przy włączonym prostowniku jest na poziomie:
 • dla akumulatora 12V:  15,6V -16,8V
 • dla akumulatora 6V:    7,8V – 8,4 V

ABC Klienta akumulatory Szczecin